เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.รั้วใหญ่)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ xxx-x-xxxxx-x
  ชื่อบัญชี : อบต................