หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
 
NEWS
ติดต่อเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ ได้ที่ ☎️ โทร 035-543774 หรือFax. 035-522031 📆 วัน-เวลาราชการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/orgch... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูซ้ายมือ หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน  
2. คลิกเลือกที่หัวข้อ : โครงสร้างองค์กร
**จากนั้นจะเจอหน้าโครงสร้างเทศบาลตำบลรั้วใหญ่
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/staff... https://www.ruayai.go.th/staff... https://www.ruayai.go.th/staff... https://www.ruayai.go.th/staff... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ บุคลากร  
2. คลิกเลือกที่หัวข้อ : คณะผู้บริหาร
3. คลิกเลือกที่หัวข้อ : สมาชิกสภา
4. คลิกเลือกที่หัวข้อ : หัวหน้าส่วนราชการ
5. คลิกเลือกที่หัวข้อ : บุคลากร
**(ข้อ 5) จะเจอหน้าบุคลากรของสำนักปลัดเทศบาลก่อนอันดับแรก ท่านสามารถคลิกเลือกกองอื่นได้ เพียงเลื่อนมาด้านข้างจะเจอกองต่างๆ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน  
2. คลิกเลือกที่หัวข้อ : อำนาจหน้าที่
**จากนั้นจะเจอหน้าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/conta... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน
2. คลิกเลือกที่หัวข้อ : ติดต่อ
**จากนั้นจะเจอหน้าติดต่อ เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/news_... https://www.ruayai.go.th/news_... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
2. จะพบแถบหัวข้อสีน้ำเงิน ด้านบนให้หาหัวข้อ : ข่าวสาร และทำการคลิกหัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์
3. จะพบหัวข้อข่าวสาร ทำการคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ
    - ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567 ทำการคลิก และจะเจอหน้าต่างทำการตอบแบบสอบถามจากการสแกนคิวอาร์โค้ด
**สามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องการค้นหา หรือคลิกหัวข้อที่ท่านต้องการ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/webbo... https://www.ruayai.go.th/webbo... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ
รับเรื่องราวร้องเรียน
2. คลิกเลือกหัวข้อ : กระดานสนทนา
3. เลื่อนลงมาจะพบหัวข้อสีแดง
ชื่อว่า : สร้างกระทู้ ให้ทำการคลิก
คำว่า สร้างกระทู้
** ท่านสามารถเริ่มทำการกรอกข้อมูลถาม - ตอบได้เลย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ แผน
2. คลิกเลือกหัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
3. คลิกเลือกหัวข้อ : ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
4. เลื่อนลงมาคลิกที่ไฟล์ PDF เพื่อทำการดาวน์โหลด
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ แผน
2. คลิกเลือกหัวข้อ : แผนดำเนินงาน
3. คลิกเลือกหัวข้อ : รายงานการติดตามโครงการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4. เลื่อนลงมาคลิกที่ไฟล์ PDF เพื่อทำการดาวน์โหลด
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ แผน
2. คลิกเลือกหัวข้อ : แผนการดำเนินงาน
3. คลิกเลือกหัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4. เลื่อนลงมาคลิกที่ไฟล์ PDF เพื่อทำการดาวน์โหลด
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน
2. คลิกเลือกหัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน
**จากนั้นจะเจอหน้าคู่มือการปฏิบัติงาน ท่านสารมารถคลิกดูคู่มือตามที่ท่านต้องการได้
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... 1. กดลิงค์ที่ 1 เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ จากนั้นดูด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ และเลื่อนลงมาหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน
2. จากนั้นคลิกหัวข้อ : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
3. จากนั้นคลิกที่ หัวข้อ ดังนี้
   3.1 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
   3.2 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
   3.3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(สามารถคลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการ)
4. เลื่อนลงมาคลิกที่ไฟล์ PDF คลิกเพื่อเปิดไฟล์
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ รายงาน
2. คลิกหัวข้อ สถิติ
**จากนั้นจะเจอหน้าสถิติ
3. คลิกเพื่อดาวน์โหลด หัวข้อ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. เลื่อนลงมาคลิกที่ : คลิกเพื่อเปิดไฟล์
o13 E-Service https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/dnm_f... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... 1. กดลิงค์ที่ 1 เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์
2. จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่าง จะเห็นหัวข้อ E-SERVICE ทำการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ชื่อว่า คู่มือการใช้งาน e-Service หรือคลิกปุ่ม CLICK เพื่ออ่านทำความเข้าใจก่อนกรอกรายละเอียด
🔶 ท่านสามารถคลิกหัวข้อต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ท่านต้องการ ดังนี้
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (HIV)
4. แบบฟอร์มลงทะเบียน
เด็กแรกเกิด
5. คำร้องออนไลน์เพื่อขอ
ให้ซ่อมแซมไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า/
ขยายไฟฟ้า
**(ท่านสามารถทำการคลิกเลือก
ที่ปุ่ม CLICK เพื่อเข้าไปสู่ E-Service
ต่างๆ ได้)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.ruayai.go.th/home
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.ruayai.go.th/home
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.ruayai.go.th/home
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.ruayai.go.th/home
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... https://fa6.naxapi.com/ruayai.... 1. กดลิงค์ที่ 1 เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ จากนั้นดูด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ และเลื่อนลงมาหัวข้อ : แผน
2. จากนั้นคลิกหัวข้อ : แผนอัตรากำลัง
3. จากนั้นคลิกเพื่อดาวน์โหลด หัวข้อ : แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2567-2569
4. เลื่อนลงมาคลิกที่ ไฟล์ PDF และทำการคลิกเพื่อเปิดไฟล์
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... 1. กดลิงค์ที่ 1 เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ จากนั้นดูด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ และเลื่อนลงมาหัวข้อ : การบริหารบุคคล
2. จากนั้นคลิกหัวข้อ : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. จากนั้นคลิกเพื่อดาวน์โหลด หัวข้อ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
4. เลื่อนลงมาคลิกที่ ไฟล์ PDF และทำการคลิกเพื่อเปิดไฟล์
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://fa6.naxapi.com/ruayai.... https://fa6.naxapi.com/ruayai.... https://fa6.naxapi.com/ruayai.... 1. กดลิงค์ที่ 1 เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ จากนั้นดูด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ และเลื่อนลงมาหัวข้อ : การบริหารบุคคล
2. จากนั้นคลิกหัวข้อ : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. จากนั้นคลิกที่ หัวข้อ ดังนี้
   3.1 ประกาศจริยธรรมข้าราชการ
   3.2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรม
   3.3 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
(สามารถคลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการ)
4. เลื่อนลงมาคลิกที่ไฟล์ PDF คลิกเพื่อเปิดไฟล์
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://fa6.naxapi.com/ruayai.... https://fa6.naxapi.com/ruayai.... 1. กดลิงค์ที่ 1 เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ จากนั้นดูด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ และเลื่อนลงมาหัวข้อ : การบริหารบุคคล
2. จากนั้นคลิกหัวข้อ : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. จากนั้นคลิกที่ หัวข้อ ดังนี้
    3.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรม
    3.2 มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
(สามารถคลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการ)
4. เลื่อนลงมาคลิกที่ไฟล์ PDF คลิกเพื่อเปิดไฟล์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... 1.เข้าหน้าเว๊บไซต์หลัก
2.จากนั้นเลือกหัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน
บริเวณแถบซ้ายมือ
3.เลือกหัวข้อ แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/conta... 1. เข้าหน้าเว๊บไซต์หลัก
2. เลือกหัวข้อ ร้องเรียนทุจริต บริเวณแถบทางซ้ายมือ ล่างสุด ของเว๊บไซต์
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... 1.กดลิ้งค์ 1 เข้าเว็บไซต์หน้าหลัก
เลื่อนลงมา จะเจอแถบหัวข้อรายงาน ทางด้านขวา
เลือกหัวข้อ การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
2.เลือกหัวข้อ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ และคลิกเพื่อเปิดไฟล์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... 1. กดลิงค์ที่ 1 เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ จากนั้นดูด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ และเลื่อนลงมาหัวข้อ : วารสาร/จดหมายข่าว
2. จากนั้นคลิกเพื่อดาวน์โหลด หัวข้อ : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
3. เลื่อนลงมา คลิกที่ไฟล์ PDF และทำการคลิกเพื่อเปิดไฟล์
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/pdf/a... 1. กดลิงค์ที่ 1 เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ จากนั้นเลื่อนลงมาเจอรูปนายศักดิ์ชัย สถิตสวรรยา นายกเทศมนตรีตำบลรั้วใหญ่
2. จากนั้นจะเจอหัวข้อเจตนารมณ์ของผู้บริหาร NO GIFT POLICY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใกล้กับชื่อท่านนายกฯ ให้ทำการคลิก
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ รายงาน
2. คลิกหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3. เลื่อนลงมา คลิกหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567
4. เลื่อนลงมาทำการคลิกเพื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... 1. เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว
เลื่อนดูเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ รายงาน
2. คลิกหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3. เลื่อนลงมา คลิกหัวข้อ รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
4. เลื่อนลงมาทำการคลิกเพื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา https://www.ruayai.go.th/home
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน https://www.ruayai.go.th/home https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/proje... https://www.ruayai.go.th/dnm_f... 1. กดลิงค์ที่ 1 เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หลัก เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย หัวข้อ : รายงาน
2. จากนั้นคลิกเลือกที่หัวข้อ : รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. จากนั้นคลิกที่ หัวข้อ: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4. จากนั้นเลื่อนลงมา ทำการคลิกเพื่อเปิดไฟล์
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.ruayai.go.th/home
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3554-3774 , 0-3552-2031 โทรสาร : 0-3552-2031
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 1,344,664 เริ่มนับ 24 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10