หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
 
NEWS
ติดต่อเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ ได้ที่ ☎️ โทร 035-543774 หรือFax. 035-522031 📆 วัน-เวลาราชการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" เทศบาลตำบลรั้วใหญ่น่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา
เพิ่มคุณค่าชีวิต การบริการเป็นเลิศ โดยยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์ ทต.รั้วใหญ่


 
  ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
    สนับสนุนชุมชนทำการเกษตรในด้านการผลิตเพื่อลดการใช้สารเคมี
    ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
    พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
    พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้ก้าวหน้า และทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
    ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
    พัฒนาระบบการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
    การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งด้านสินค้าและบริการ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
    การสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
    การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่ม หรือเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม
    การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วยระบบชีวภาพ
    การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม สอดคล้องศักยภาพพื้นที่เพื่อความสมดุล
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
    การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
    สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    การพัฒนาสุขาภิบาลชุมชน ผู้ประกอบการ และสถานที่
    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
    สนับสนุนกิจกรรม ด้านศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายของประชาชน
    ส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส
    การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
 
 
กิจกรรม ทต.
CLICK
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3554-3774 , 0-3552-2031 โทรสาร : 0-3552-2031
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 1,303,587 เริ่มนับ 24 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10